Hem > Produkter > Forma > Silikon kompression mögel

Gummi Silikonpressning Mould Making

    Vanliga formdelar och funktion Fast formplatta (panel): Montera framformen på formsprutmaskinen. Flödeskanalskort (vattenportskort): Ta bort handtaget vid öppning av gjutformen så att den automatiskt slår av (treplattform). Fixerad formplatta (A-platta): ...