Hem > Produkter > Forma > Aluminium Extrusion Mould

Aluminium Extrusion Mould för värmesänka

    Fördelar med Aluminium Extrusion.Improve aluminium deformation förmåga. Aluminium ligger i ett starkt tre-riktigt kompressionsspännings tillstånd i strängsprutningsdeformationszonen, och dess plasticitet kan utnyttjas fullt ut för att erhålla en stor deformationsmängd.